|

نمونه سوالات کارت هوشمند رانندگان با جواب

نمونه سوالات کارت هوشمند رانندگان با جواب شامل 50 سوال برتر از نمونه سوالات رایگان کارت هوشمند رانندگان باری است . سوالات دوره بدو خدمت باری سوالات مهار بار : 1- نیروی اصطکاک بین بار و بارگیر به چه عواملی بستگی دارد؟ الف – وزن بارب – ضریب اصطکاک بین دو جسم ✔️ج – فشار…