|

 آزمون آنلاین تایپ بخش دوم

آزمون آنلاین تایپ یکی از مهمترین آزمون‌هایی است که در جهان دیجیتال امروز وجود دارد. این آزمون معیاری برای ارزیابی سرعت و دقت تایپ‌های شماست. در این آزمون، شما باید به چهل سوال موجود پاسخ دهید و خود را مورد ارزیابی قرار دهید. هدف شما، تایپ درست و سریع متن‌هاست. آزمون آنلاین تایپ در محیطی…