|

آزمون چهار گزینه ای آنلاین تایپ سریع بخش سوم

آزمون چهار گزینه ای آنلاین تایپ سریع، یکی از آزمون هایی است که در آن شما باید به سرعت و دقت بالا یکی از چهار گزینه ارائه شده برای هر سوال را انتخاب کنید. در این آزمون، سوالات مربوط به مهارت های تایپ شامل قواعد صحیح تایپ، نحوه استفاده از کیبورد و دیگر موارد مرتبط…